ใบรับรอง

บริษัท ของเราได้รับใบรับรอง ISO-9001, ISO14001, ฮาลาล / โคเชอร์การผลิตทั้งหมดของเราอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม GMP มีสิทธิ์ในความเป็นอิสระในการนำเข้าและส่งออก